Nieuwe productenbekijk nieuwe assortiment

Bekijk onze nieuwe Zimmer producten.

Zimmer Ultrason toestellen VOOR HET VOLLEDIGE SPECTRUM VAN MODERNE ELEKTROTHERAPIE

Met een brede waaier aan stroomvormen, speciale sportprogramma’s en spierrevalidatieprogramma’s biedt de SoleoGalva een uitgesproken variëteit aan behandelingsmogelijkheden aan.

ELEKTROTHERAPIE OP Z’N BEST

Kortegolftherapie is in de fysische geneeskunde een vaak gebruikte behandeling, waarbij warmte wordt geproduceerd in een weefsel door middel van hoogfrequente elektro-therapeutische stroom.

In tegenstelling tot klassieke warmtetherapie, waarbij warmte van buiten naar binnen gaat, zet kortegolftherapie de elektrische energie om in warmte-energie, rechtstreeks in het weefsel.

Het hoogfrequente elektromagnetische veld genereert wervelstromen (Foucaultstromen) in de behandelde weefsels, wat resulteert in moleculaire prikkeling excitation en dus in omzetting van elektrische energie in warmte-energie.

LEES MEER
Nieuwe producten